Wyniki

Wyniki wstępne* tegorocznej edycji (2017):

*na wszelkie protesty i uwagi czekamy do piątku, 25.08.2017 r.

Wyniki TF

Wyniki MT

Wyniki TT

Wyniki BT

Wyniki TP50

Są to już WYNIKI OSTATECZNE. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Oznaczenia:
BPK – Brak Punktu Kontrolnego
PS – Punkt Stowarzyszony
PM – Punkt Mylny
WK – Wolna Kratka
ZO – Zły opis
ZM – zmiana punktu
T limit – spóźnienie w ramach limitu spóźnień (w minutach)
T gruby – spóźnienie poza limitem spóźnień (w minutach)


Wyniki z poprzedniego rajdu (2016) znajdują się w archiwum.

Reklamy