Wyniki Vestigii III

Wyniki ostateczne wszystkich tras Vestigii III

Trasa Rodzinno-Początkująca
Rozwiązania:
Zadanie zielone – 45 (1997, 2001, 2009, 2010)
PK3 – 50 (górna tabliczka – 4 i 900387, dolna – 91225)
PK8 – 30 (Nieupoważnionym Wstęp Wzbroniony) / uznano też 38, gdyż obok malutkimi literami dopisano: korfed.pl

BT

TR50

TT

TP50
Komentarz: Wszystkie punkty wisiały do 13.08, także nie uznano żadnego z wpisanych BPK-ów.
Poniżej podano wyniki ostateczne sklasyfikowanych zawodników.

Wariant optymalny TP50 dostępny tutaj.
Odległości między punktami (w kilometrach):
0-16      1,95
16-12    2,74
12-11     2,41
11-5       2,77
5-22       2,00
22-6       4,39
6-10       2,48
10-9       1,24
9-7         2,76
7-8         1,14
8-2         1,73
2-3         3,02
3-21      1,87
21-1      0,91
1-13      2,71
13-14   1,08
14-20   1,42
20-15   2,87
15-19   2,35
19-17   3,66
17-18   2,82
18-4     4,17
4-0       2,49
Łącznie: 54,98


Wyniki z poprzednich rajdów znajdują się pod linkami:
Lubocino 2016
Szarlota 2017.

Reklamy