Wyniki

Wyniki wszystkich tras Vestigii III

Na wszelkie protesty czekamy do piątku (17.08.18) włącznie i prosimy je kierować na adres e-mail: vestigiaino@gmail.com

TP50
Komentarz: Wszystkie punkty wisiały do 13.08, także nie uznano żadnego z wpisanych BPK-ów.

Trasa Rodzinno-Początkująca
Rozwiązania:
Zadanie zielone – 45 (1997, 2001, 2009, 2010)
PK3 – 50 (górna tabliczka – 4 i 900387, dolna – 91225)
PK8 – 30 (Nieupoważnionym Wstęp Wzbroniony) / uznawano też 38, gdyż obok malutkimi literami dopisano: korfed.pl

BT

TR50

TT


Wyniki z poprzednich rajdów znajdują się pod linkami:
Lubocino 2016
Szarlota 2017.

Reklamy