Szarlota 12.08.2017

Wyniki ostateczne zeszłorocznej edycji (2017):

Wyniki TF

Wyniki MT

Wyniki TT

Wyniki BT

Wyniki TP50

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Oznaczenia:
BPK – Brak Punktu Kontrolnego
PS – Punkt Stowarzyszony
PM – Punkt Mylny
WK – Wolna Kratka
ZO – Zły opis
ZM – zmiana punktu
T limit – spóźnienie w ramach limitu spóźnień (w minutach)
T gruby – spóźnienie poza limitem spóźnień (w minutach)

Optymalny przebieg trasy TP50 dostępny tutaj.


Reklamy