Oświadczenia

Nowy wzór oświadczeń udostępnimy do pobrania najpóźniej na początku lipca.
Oświadczenia będą obowiązkowe do podpisania przed startem w imprezie.

Reklamy