Komunikat Startowy

  1. Wstęp
    Vestigia jest turystyczną dzienną imprezą na orientację (InO), podczas której uczestnicy mają za zadanie potwierdzić w określonym limicie czasu swoją obecność przy ustawionych w terenie punktach kontrolnych lub wykonać zadanie. Impreza odbywa się zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej imprezy.
  2. Zespół organizacyjny
   • Dominika Welz
   • Piotr Bładzikowski
   • Kacper Welz
   • Marcin Welz
  3. Termin
    12 Sierpnia 2017 r.
  4. Miejsce startu imprezy
    Ośrodek kolonijny Zielona Szarlota, Szarlota gmina Kościerzyna.
  5. Program imprezy
    Program pojawi się pod koniec lipca.
  6. Kategorie startowe
   • Trasa Familijna
   • Trasa Mało Trudna
   • Trasa Trudna
   • Trasa Bardzo Trudna
   • Trasa Piesza 50 km
  7. Zgłoszenia
     Zapisy potrwają do 8 sierpnia. Zapisać można się wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na

   stronie.

  8. Opłaty
   Trasa Familijna Trasa Mało Trudna Trasa Trudna Trasa Bardzo Trudna Trasa Piesza 50km
   Zapisy i opłata do 8.08 20 zł 30 zł 30 zł 30 zł 40 zł
   Mieszkańcy gminy Kościerzyna oraz dzieci do lat 15 (do 8.08) 10 zł 15 zł 15 zł 15 zł 40 zł
   W dniu imprezy, w bazie rajdu 30 zł 40 zł 40 zł 40 zł 50 zł

   Opłaty należy dokonać w ciągu 3 dni od otrzymania maila.
   Dzieci do lat 5 startują za darmo.

  9. Świadczenia startowe
   • Mapa dla każdego uczestnika imprezy
   • Karta startowa do potwierdzania punktów dla każdego zespołu
   • Ciepły posiłek
   • Możliwość potwierdzenia punktów za uczestnictwo w książeczce OinO (2 pkt)
   • Pamiątkowe naklejki
   • Prysznice na terenie bazy
   • Możliwość noclegu w ośrodku, więcej informacji w zakładce Nocleg, dla Trasy Pieszej 50km nocleg zapewnia organizator w warunkach turystycznych.
   • Na Trasie Pieszej 50km na trasie znajdować się będzie punkt żywieniowy.
   • Dla osób zapisujących się w bazie imprezy nie gwarantujemy pełnych świadczeń
  10. Obowiązkowe wyposażenie każdego uczestnika
   • Kompas
   • Stały środek do pisania (np. długopis)
   • Element odblaskowy na odzieży lub plecaku
  11. Postanowienia końcowe
   • Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe
   • Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie w wieku 15-17 lat mogą uczestniczyć w imprezie tylko pod opieką osób pełnoletnich, pod warunkiem okazania przed startem oświadczenia podpisanego przez obojga rodziców bądź opiekunów prawnych oraz przez osobę, która podczas imprezy sprawować będzie opiekę i ponosić odpowiedzialność za niepełnoletniego uczestnika
   • Osoby niepełnoletnie mające nieukończone 15 lat startują i uczestniczą w Imprezie tylko pod opieką swojego opiekuna prawnego. Muszą też przed startem okazać oświadczenie podpisane przez obojga opiekunów prawnych.
   • Za szkody wyrządzone przez uczestników zarówno wobec uczestników imprezy, jak i osób trzecich Organizator nie odpowiada
   • Organizator zastrzega sobie prawo do ostateczna interpretacji regulaminu oraz (w szczególnych przypadkach) modyfikacji regulaminu oraz niniejszych postanowień.
  12. Kontakt:
    vestigiaino@gmail.com
Reklamy