Komunikat Startowy

  1. Wstęp
    Vestigia jest turystyczną dzienną imprezą na orientację (InO), podczas której uczestnicy mają za zadanie potwierdzić w określonym limicie czasu swoją obecność przy ustawionych w terenie punktach kontrolnych lub wykonać zadanie. Impreza odbywa się zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej imprezy.
  2. Zespół organizacyjny
   • Dominika Welz
   • Piotr Bładzikowski
   • Marcin Welz
  3. Termin
    11 Sierpnia 2018 r.
  4. Miejsce startu imprezy
    Ośrodek harcerski „Centrum Przygody”, Potęgowo, gmina Linia, powiat wejherowski.
  5. Program imprezy
    Program pojawi się pod koniec lipca w aktualnościach.
  6. Kategorie startowe
   • Trasa Rodzinna / Początkująca
   • Trasa Trudniejsza
   • Trasa Bardzo Trudna
   • Trasa Piesza TP50
   • Trasa Rowerowa 50 km
  7. Zgłoszenia
     1. Zapisy trwają od 9.07.2018 do 8.08.2018 r. (decyduje data wpłaty). Zapisać można się wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy (który udostępnimy w dniu rozpoczęcia zapisów) lub osobiście w dniu imprezy w bazie rajdu (wyższa opłata).
  8. Opłaty
   Trasa Rodzinna / Początkująca Trasa  Trudniejsza Trasa Bardzo Trudna Trasa Piesza TP50 Trasa Rowerowa 50 km
   Zapisy i opłata do 8.08 30 30 30 50 (cena zawiera dwa noclegi w warunkach turystycznych) 30
   Dzieci do lat 15 (opłata do 8.08) 15 15 15 40 (cena zawiera dwa noclegi w warunkach turystycznych) 15
   W dniu imprezy, w bazie rajdu 40 40 40 60 (cena zawiera dwa noclegi w warunkach turystycznych) 40

   Dzieci do lat 5 startują za darmo.
   Opłaty należy dokonać w ciągu 3 dni od otrzymania maila. Maile nie są wysyłane automatyczne, więc prosimy o cierpliwość – staramy się wysyłać na bieżąco.

  9. Świadczenia startowe
   • Mapa dla każdego uczestnika imprezy
   • Karta startowa do potwierdzania punktów dla każdego zespołu
   • Ciepły posiłek
   • Możliwość potwierdzenia punktów za uczestnictwo w książeczce OinO (2 pkt za trasy RP, TT i BT oraz 1 pkt za trasy TP50 i TR50)
   • Pamiątkowe naklejki
   • Dostęp do prysznica na terenie bazy
   • Możliwość noclegu w ośrodku, więcej informacji w zakładce Nocleg.
    (dla Trasy Pieszej TP50 nocleg w warunkach turystycznych zapewnia organizator).
   • Na trasach TP50 i TR50 znajdować się będzie punkt żywieniowy oraz punkty z wodą.
   • Dla osób zapisujących się w bazie imprezy nie gwarantujemy pełnych świadczeń
  10. Obowiązkowe wyposażenie każdego uczestnika
    • Kompas
    • Stały środek do pisania (np. długopis)
    • Element odblaskowy na ubraniu i/lub plecaku
    • Naładowany telefon (którego numer podany został podczas zapisów!)

   Ponadto na trasie rowerowej:

    • Sprawny i dopuszczony do ruchu (zgodnie z Kodeksem Drogowym) rower

   Ponadto zalecane jest posiadanie kasku.

  11. Postanowienia końcowe
   • Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Imprezie tylko pod warunkiem okazania przed startem oświadczenia podpisanego przez obojga opiekunów prawnych.
   • Za szkody wyrządzone przez uczestników zarówno wobec uczestników imprezy, jak i osób trzecich Organizator nie odpowiada
   • Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz (w szczególnych przypadkach) modyfikacji regulaminu oraz niniejszych postanowień.
  12. Kontakt:
    vestigiaino@gmail.com

   

Reklamy